Allita Care AB - hemtjänst Södermalm

Fatburs brunnsgata 3, 118 28 Stockholm

Vår målsättning är att ge vård och omsorg med hög kvalitet.

Fakta om Allita Care AB - hemtjänst Södermalm

 • Verksam i staden sedan 2010

 • Verksam inom Södermalm

  Södermalm
 • Organisationsform Privat

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Aleris hemtjänst
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Aleris hemtjänst
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2016

 • 89% Nöjda med hemtjänsten

 • 84% Personalen är bra på att passa tider

 • 91% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,6 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 49,1 kb)

Beskrivning av Allita Care AB - hemtjänst Södermalm

Presentation

Allita Care erbjuder hemtjänst till dig oavsett ålder. Vår målsättningen är att du som kund ska få dina önskemål tillgodosedda utifrån dina behov. Vi planerar hur hjälpen ska utföras tillsammans med dig. Vi är lyhörda och flexibla.

Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam och trygg genom att ha en hög personalkontinuitet. Hos oss får du en kontaktman som oftast besöker dig i hemmet och som följer upp att dina hjälpbehov och beslutade insatser överensstämmer. Vi passar avtalade tider och utför den hjälp som utlovats med hög kvalitet och på ett respektfullt sätt. Som kund ska du känna dig delaktig, trygg och säker.

Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Vår personal, i varierande åldrar och med skilda intressen, har hög kompetens och personlig lämplighet. Personalen har goda praktiska och teoretiska kunskaper om det normala åldrandet, olika handikapp och varierande vårdbehov.

Specialkompetens finns bl a inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stroke, hjärnskador, utvecklingsstörning, tumörsjukdomar, alzheimers- och demenssjukdomar och vård i livets slutskede sk palliativ vård.

Måltider

Vi hämtar mat från närliggande restaurang.