Fruängsgårdens Vård- och omsorgsboende

Gamla Södertäljevägen 7-9, 129 55 Hägersten

Vi erbjuder Dig en hemlik miljö med vård och stödinsatser som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Hos oss får du ett boende anpassat efter Dina individuella behov och önskemål.

Fakta om Fruängsgårdens Vård- och omsorgsboende

  • Hyra 6300-6800 kr

  • Storlek 128 lägenheter totalt, 16 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Kommunalt

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 71% Nöjda med boendet

  • 84% Nöjda med bemötandet

  • 33% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 56,1 kb)

Beskrivning av Fruängsgårdens Vård- och omsorgsboende

Presentation

Boendet drivs i kommunal regi fr.o.m. 1 oktober 2015. Vårt boende finns i ett åttavåningshus där varje våningsplan består av två avdelningar. Vi erbjuder en vård och omsorg utifrån dina individuella behov och önskemål. Hos oss får du en egen kontaktman. Vi erbjuder utevistelse och olika aktiviteter både i grupp och individuellt. Vi strävar efter att all omvårdnadspersonal ska ha undersköterskeutbildning. Vi har sjuksköterskor dygnet runt och fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som utgår från ett funktionsbevarande förhållningssätt. Vi utgår alltid från dina behov och önskemål. Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att se till att du får dina behov och önskemål tillgodosedda.

Varje år görs en brukarundersökning där du har möjligt att framföra dina synpunkter om vad du tycker om ditt boende. De boendes svar använder vi för att se vad vi behöver utveckla och förbättra i verksamheten. Varje avdelning bjuder in till ”närståendefika” regelbundet för information, synpunkter och dialog. Vår läkare kommer från Team Äldredoktorn.

Boendemiljö

Det finns 128 lägenheter (30-36 kvm) fördelat på 16 avd. Varje avd har gemensamt kök och vardagsrum och på varje våning finns en inglasad balkong. Närhet finns till kiosk, restaurang och en vacker innergård.

Utemiljö

Vi har en vacker innergård.

Måltider

Måltiden är för många dagens höjdpunkt och vi arbetar för att måltiden ska vara en trevlig stund på dagen. Maten levereras varje dag från restaurangen på Fruängsgårdens servicehus. Vi uppmärksammar helger och traditionella högtider då vi gör det extra festligt.

Aktiviteter

Vi har en arbetsterapeut som är aktivitetssamordnare för hela huset. Vi har Spa-rum, Internetcafe och bibliotek. I husets samlingssal ordnas större evenemang som t.ex Pub-afton, dans och musikunderhållning.