Attendo Bättringsvägen 7

Bättringsvägen 7, 162 52 Vällingby

Attendo Bättringsvägen 7 drivs utifrån konceptet Kultur & Nöje där principen är att du dagligen ska erbjudas att delta i kulturella aktiviteter i den mån du själv vill.

Fakta om Attendo Bättringsvägen 7

  • Hyra 5400-7800 kr

  • Storlek 58 lägenheter totalt, 12 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

    Erbjuder parboende
  • Organisationsform Privat

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 95% Nöjda med boendet

  • 100% Nöjda med bemötandet

  • 90% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 56,7 kb)

Beskrivning av Attendo Bättringsvägen 7

Presentation

Vi har som mål att ge dig bästa möjliga omvårdnad, ett respektfullt bemötande och en meningsfull dag med kultur och nöje i fokus. Du ska känna dig delaktig och vara med i de beslut som fattas kring din vardag. Vi kan även erbjuda parboende. Vi har omsorgspersonal på plats dygnet runt som alla är undersköterskor. Det finns även omvårdnadsansvariga sjuksköterskor samt arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkaren besöker oss en dag varje vecka. Vi planerar alla insatserna tillsammans med brukaren, och om samtycke finns även med närstående. Inför inflyttningen lämnar vi information om verksamheten samt om tystnadsplikt och behovet av samtycke, klagomålshantering, anmälningsplikt och rapporteringsskyldighet, dokumentationsplikt samt information om delaktighet i patientsäkerhetsarbetet. Vi upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan som ligger till grund för att tydliggöra alla insatser och det stöd brukaren behöver. Genomförandeplanen beskriver också de mål vi ska uppnå tillsammans med brukaren. Kontaktmannen följer upp att vi uppfattat brukarens önskemål och behov rätt samt uppmärksammar eventuella förändrade behov. Brukarna kan påverka verksamheten genom t.ex. brukarråd och kostråd samt deltagande i brukarundersökning.

Boendemiljö

Attendo Bättringsvägen 7 plan 7 och 8 består av 29 lägenheter per plan, 58 lägenheter totalt. 17 av lägenheterna på plan 8 är tänkt för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder parboende. Lägenheterna är ljusa och rymliga med tilltalande planlösning, mellan 31 m² - 57 m². I varje lägenhet finns kokmöjligheter, kylskåp, badrum med toalett och dusch samt höj- och sänkbar säng, madrass och sängbord, därutöver möblerar du själv lägenheten. Du tar själv med täcke kuddar, sänglinne, handdukar, kläder, skor och hygienartiklar. Till varje enhet finns gemensamhetsutrymmen som matsal och sällskaps-/tv rum och en stor inglasad balkong.

Utemiljö

Närhet finns till Vällingby centrum, samt fina promenadstråk.

Måltider

Vi lägger stor vikt vid att maten ska vara vällagad, näringsrik och välsmakande och att måltidsmiljön ska vara trevlig och inbjuda till gemenskap. Tillagning av lunch och middag bidrar till att det sprids en hemtrevlig doft av god mat. Du kan välja att äta i den gemensamma matsalen på varje enhet eller i din lägenhet.

Aktiviteter

Aktiviteter erbjuds dagligen i olika former som utbyte mellan människor, t ex musik, dans, sagoberättande, mat och dryck, skapande verksamhet, teater och högläsning.Alla aktiviteter, oavsett om de är enskilda eller gemensamma, utgår från intresse och önskemål som finns i verksamheten men det finns en grundplanering utifrån konceptet Kultur & Nöje. Vi beaktar även synpunkter och önskemål genom våra aktivitetsplaneringsträffar, så kallade aktivitetsråd.

Du erbjuds tid för enskilda aktiviteter tillsammans med sin kontaktman, minst en timme varannan vecka. Aktiviteterna består av bl.a. studiecirklar med olika teman, högläsning, musikstunder, spel, skapande aktiviteter, konst upplevelser och utflykter. Utevistelse är av stor betydelse och det kan handla om promenader i närområdet eller utflykter, kaffestunder på balkongen. Utbudet av aktiviteter varierar beroende på årstid och högtider samt genom förslag från brukare och närstående.