Judiska Hemmet

Lödösevägen 9A och B, 121 48 Johanneshov

Judiska Hemmet erbjuder dig en trygg ålderdom. Här finns kvalificerad vård, där framförallt personer med judisk förankring kan känna sig hemma.

Fakta om Judiska Hemmet

  • Hyra 7642-9544 kr

  • Storlek 76 lägenheter totalt, 48 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Privat

  • Språk och kultur Judiskt

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 78% Nöjda med boendet

  • 86% Nöjda med bemötandet

  • 67% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 58 kb)

Beskrivning av Judiska Hemmet

Presentation

Judiska Hemmet erbjuder dig en trygg ålderdom. Här finns kvalificerad vård, där framförallt personer med judisk förankring kan känna sig hemma. Verksamheten drivs och ägs av en ideell förening, Föreningen Judiska Hemmet. Vården och omsorgen bedrivs enligt vedertagna metoder men skillnaderna består bl a i att Judiska Hemmet har koscher mathållning.

Judiska Hemmet har judisk inriktning och erbjuder somatisk- och demensvård. Vårt mål är en kvalificerad omsorg med klart uttalad judisk profil, bl a koscher mathållning, firande av de judiska högtiderna och traditionerna. Hemmet har specialiserat på ”Förintelsens överlevande” med aktivering av krigstrauman och till detta kopplade svårigheter i vården. Alla skall känna trygghet. Demensenheten har en miljö som ger boende bästa förutsättningar för ett gott liv. Miljön är stimulerande och trygg påverkad av judisk tradition med inslag från de boendes hemländer Vår palliativa vårdfilosofi ger våra boende livskvalitet när bot inte längre är möjligt; utan att man istället ger lindring och tröst.

Judiska Hemmets verksamhet började redan på 1940-talet. Hemmets föregångare; Judiska pensionärshemmet, Judiska sjukhemmet och Judiska servicehuset har genom åren erbjudit en trygg ålderdom med kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner. Allt sedan hemmens verksamhet startade har det skett inom ramen för överenskommelse med Stockholms stad. Avtalsformen har varierat. Verksamheten har alltid ägts och drivits av två självständiga och fristående ideella föreningar. Föreningen Judiska sjukhemmet och Föreningen Judiska servicehuset. Föreningarna blev sammanslagna till en förening from 1.1.2006. Samtidigt bytte föreningen namn till Föreningen Judiska Hemmet.

Judiska Hemmet är huvudman för dagverksamheten Terrassen; verksamhet riktad speciellt för hemmaboende överlevande. En del av verksamheten kostas av Claims Conference. Maten till Meals On Wheels matlådor görs i Hemmets kök och är ett samprojekt med Judiska församlingen. Boendeenkäten vid Judiska Hemmet i november 2008 och 2009 visar att vår vision ”En trygghet att med värdighet få åldras bland de sina med kvalificerad omvårdnad och engagerade medarbetare i en trevlig judisk miljö” i hög grad överensstämmer med resultatet från boendeenkäten. Det som är Judiska Hemmets specifika inriktning har gett mycket högt betyg från de boende. Vi har också volontär som ger våra boende ”guldkant” i tillvaron.

Boendemiljö

Judiska Hemmet har 76 lägenheter; 48 lägenheter (46 st 1:or med boyta 30-32 kvm och 1 st 2:a med boyta 41 kvm) för somatisk sjuka och 28 lägenheter (1:or, boyta 30-32 kvm) för personer med demensdiagnos. En lägenhet (2:a med boyta 41 kvm) används som aktivitetsrum. Alla boende har egen bostad med dusch, toalett och kokmöjlighet (inga balkonger). I inredningen av allmänna utrymmen blandas gamla och nya möbler samt saker som påminner om boendes hem. Den fysiska miljön på demensboendet är utformad för demenssjukas särskilda behov. Hemmet har ett ”sinnesstimuleringsrum” som används för "aktiv vila".

Utemiljö

Två inneträdgårdar finns att tillgå för att uppleva naturens växlingar med alla sinnen.

Måltider

Våra boende erbjuds en meny med minst två lunchrätter och specialmenyer till judiska storhelger men det finns även en alternativ matsedel som den boende kan välja smårätter ifrån. För boende med behov av specialkost tillagar vi självklart den också. Önskekost serverar vi i samråd med den enskilda och efter bedömning av patientansvarig sjuksköterska. Vi följer ESS gruppens rekommendation vad gäller måltidsordning och rekommenderad näringssammansättning. Vi har en fyra veckors näringsberäknad matsedel med näringsinnehåll per dag samt medelvärde per vecka. Köket står under tillsyn av Rabbinatet.

Aktiviteter

Allt som våra boende gör är en aktivitet. Dagsformen avgör aktivitetens inriktning. Utevistelse på egen innegård, promenadgrupp, vila, fest, lek, spel, div trädgårdsaktiviteter. Rum för sinnesstimulering. Gymnastik 2 ggr/v.