Spånga-Tensta hemtjänst

Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga

Det ska vara möjligt att bo kvar i sin invanda miljö så länge man själv önskar.

Fakta om Spånga-Tensta hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Spånga-Tensta

  Spånga-Tensta

  Tensta/Hjulsta, Solhem, Sundby, Flysta, Bromsten och Lunda

 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör
 • Språk och kultur Flera språk och kulturer

  Arabiska, Finska, Persiska, Somaliska, Spanska, Tigrin

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 86% Nöjda med hemtjänsten

 • 80% Personalen är bra på att passa tider

 • 87% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 49,2 kb)

Beskrivning av Spånga-Tensta hemtjänst

Presentation

Det ska vara möjligt att bo kvar i sin invanda miljö så länge man själv önskar. Du som beviljats hjälpinsatser från hemtjänsten har rätt att påverka hur hjälpen utförs. Du har också rätt att få ett vårdbiträde utsett som din kontaktperson.

Vi utför hemtjänst enligt ditt biståndsbeslut och vi utför även ledsagning och avlösning.

Trygghetslarm är ett alternativ eller ett komplement till hjälpinsatser. Hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen.

Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

För hemtjänstinsatser nattetid har Spånga-Tensta Hemtjänst ett avtal med Attendo AB.

Hemtjänsten ska hålla hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Bland personalen finns många som, förutom svenska, talar ett andra språk, t ex finska, spanska, arabiska, persiska, tigrin, somaliska och polska.

Du som vill ansöka om hjälpinsatser från hemtjänsten kan göra det hos biståndshandläggare på stadsdelsförvaltningen i den stadsdel där du bor eller via äldre direkt 08-806565

Måltider

.