Årsta hemtjänst

Årstavägen 112, 120 58 Årsta

Vi lägger stor vikt vid att du ska få ett gott bemötande och att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

Fakta om Årsta hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Enskede-Årsta-Vantör

  Enskede-Årsta-Vantör
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Egen regis nattpatrull
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Egen regi
  Städning
  Utförs av oss alternativt via städföretaget Atlas & Bore.
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 89% Nöjda med hemtjänsten

 • 87% Personalen är bra på att passa tider

 • 92% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 49,2 kb)

Beskrivning av Årsta hemtjänst

Presentation

Vi är en glad och engagerad arbetsgrupp som får fina omdömen ibland annat bemötande, förtroende och nöjdhet, i kvalitetsmätningar som utförs.

Utifrån din beviljade hjälp ger vi dig, en individuellt anpassad omsorg och service, som präglas av trygghet, välbefinnande och självbestämmande. Våra medarbetare har utbildning eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Vi har en grupp medarbetare med särskild kompetens inom området demens varav en av medarbetarna är utbildad Silvia Syster. Nattinsatser utförs av Egen regis egen nattpatrull som utgår från Stureby hemtjänst.

Mål och inriktning: För oss är det viktigt att du känner dig nöjd och trygg med våra insatser och att du alltid får ett gott bemötande. Våra erfarna medarbetare står beredda att ge dig det stöd/ hjälp du beviljats utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Personalens kompetens: Våra medarbetare är utbildade eller har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och vi säkrar fortlöpande utbildningstillfällen inom aktuella områden för att ständigt hålla oss uppdaterade kring nya rön. Vi har en grupp medarbetare med särskilt ansvar för personer med demenssjukdom och i denna grupp har vi en egen Silvia Syster. (Högskoleutbildad inom området demens).

Delaktighet/Inflytande: Vi planerar tillsammans med dig kring hur, och när dina insatser ska utföras och du får en kontakman som skriver ner dina önskemål i en genomförandeplan. Du kan självklart ändra dagar eller tider för dina insatser. Tala då med din kontaktman eller kontakta enhetens planerare.

Vardagsrehabilitering: Vi arbetar vardagsrehabiliterande, vilket betyder att hjälpen/ stödet utgår från dina förmågor och dagsform. Vi gör det för att du ska upprätthålla eller förstärka dina förmågor till att leva ett självständigt liv

Kontinuitet: Årsta hemtjänst är indelad i fem geografiska områden för att skapa förutsättningar för en god kontinuitet.

Samverkan: Vi har en god samverkan med bland annat Vårdcentralens distriktssköterskor, med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist från Dalens Rehab.

Måltider

Vällagad mat som smakar gott och är fint upplagd är en viktig förutsättning för ett välbefinnande. Har du beviljats hjälp/ stöd med måltider erbjuder vi dig enklare matlagning i hemmet eller matlådor från Rågsveds kostenhet. Du väljer själv vilken mat du vill beställa utifrån en veckomatsedel och ett vegetariskt alternativ finns för dig som önskar det.