Kungsholmens hemtjänst

Kronobergsgatan 7, 112 38 Stockholm

Vi arbetar utifrån ett humanistiskt och jämlikt synsätt.

Fakta om Kungsholmens hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan 1997

 • Verksam inom Kungsholmen

  Kungsholmen
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Attendo AB
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 84% Nöjda med hemtjänsten

 • 75% Personalen är bra på att passa tider

 • 91% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 48,9 kb)

Beskrivning av Kungsholmens hemtjänst

Presentation

Kungsholmens hemtjänst vänder sig till äldre- och funktionshindrade personer och hemstödsgruppen till äldre personer med psykiska funktionshinder som bor inom Kungsholmen och behöver stöd och hjälp för att bo kvar i sin bostad.

Det kan gälla omvårdnadsinsatser eller stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltids- och städtjänster. Vi erbjuder omvårdnadsinsatser dygnet runt.

Alla våra insatser sker inom ramen för ett biståndsbeslut och vår verksamhet bygger på de åtaganden som framtagits för samtliga verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Kungsholmens hemtjänst har utöver den ordinarie öppna hemtjänsten en hemstödsgrupp som vänder sig till de äldre med psykiskt funktionshinder och ett demensteam. Enheten har kunder inom hela Kungsholmens stadsdelsområde. Enheten har också utbildade anhörigombud och anhörigavlösare. Enheten erbjuder möjlighet till omsorgsdagboken.

Vi arbetar utifrån ett humanistiskt och jämlikt synsätt. Vi lyssnar till våra kunder och är lyhörda för deras behov. Vår enhet har erfaren och utbildad personal som ger en god omsorg där kontinuitet, god kvalitet, självbestämmande och respekt för människor är bärande värden. Inom enheten har vi ett fungerande samarbete mellan teamen. Externt samarbetar enheten med biståndshandläggare, anhöriga och primärvården. Vårt mål är att kunderna ska känna sig trygga genom att vi ger dem en god och säker omvårdnad.

Måltider

Ingen uppgift.