Hemtjänsten på Hantverkargatan

S:t Eriksgatan 22, 112 39 Stockholm

Vi arbetar utifrån ett humanistiskt och jämlikt synsätt.

Fakta om Hemtjänsten på Hantverkargatan

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Kungsholmen

  Kungsholmen
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Omsorgshuset AB
  Nattinsats
  Omsorgshuset AB
  Städning
  MIAB
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2015

 • 78% Nöjda med hemtjänsten

 • 78% Personalen är bra på att passa tider

 • 87% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2015 (pdf, 0,7 mb)

Beskrivning av Hemtjänsten på Hantverkargatan

Presentation

Hemtjänsten på Hantverkargatan vänder sig till äldre- och funktionshindrade personer och hemstödsgruppen till äldre personer med psykiska funktionshinder som bor inom Kungsholmen och behöver stöd och hjälp för att bo kvar i sin bostad. Det kan gälla omvårdnadsinsatser eller stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltids- och städtjänster.

Vi erbjuder omvårdnadsinsatser dygnet runt.

Alla våra insatser sker inom ramen för ett biståndsbeslut och vår verksamhet bygger på de åtaganden som framtagits för samtliga verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsnämnds område.

Hemtjänsten på Hantverkargatan har, utöver den ordinarie öppna hemtjänsten, en hemstödsgrupp som vänder sig till de äldre med psykiskt funktionshinder och ett demensteam. Enheten har kunder inom hela Kungsholmens stadsdelsförvaltnings område. Enheten har också utbildade anhörigombud och anhörigavlösare. Enheten erbjuder möjlighet till omsorgsdagboken.

Tjänsterna omfattar omvårdnadsinsatser samt stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltids- och städtjänster.

Enhetens värdegrund: Enheten arbetar utifrån ett humanistiskt och jämlikt synsätt. Vi lyssnar till våra kunder och är lyhörda för deras behov. Enheten har erfaren och utbildad personal som ger en god omsorg där kontinuitet, god kvalitet, självbestämmande och respekt för människor är bärande värden. Inom enheten har vi ett fungerande samarbete mellan teamen. Externt samarbetar enheten med biståndshandläggare, anhöriga och primärvården. Enhetens mål är att kunderna ska känna sig trygga genom att vi ger dem en god och säker omvårdnad.

Måltider

Ingen uppgift