Hagsätra-Rågsveds hemtjänst

Din kommunala hemtjänst i Hagsätra-Rågsved.

Fakta om Hagsätra-Rågsveds hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan 2015

 • Verksam inom Enskede-Årsta-Vantör

  Enskede-Årsta-Vantör
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Ingen underleverantör
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 73% Nöjda med hemtjänsten

 • 64% Personalen är bra på att passa tider

 • 88% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,6 mb)

Beskrivning av Hagsätra-Rågsveds hemtjänst

Presentation

Vi utför personlig omvårdnad och serviceinsatser som städ, tvätt, inköp samt ledsagning, avlösning och promenader. Om du blivit beviljad hjälp/stöd med måltider kan vi erbjuda dig lättare matlagning eller färdiglagad mat utifrån ditt önskemål. Matlådor kan levereras hem till dig från Rågsveds kostenhet.

För oss är det viktigt att du är nöjd med den hjälp och det stöd vi ger dig. Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en kontaktman som har ett huvudansvar för att din hjälp ges på rätt sätt. Du planerar, tillsammans med din kontaktman, hur och när din hjälp och stöd ska ges. Utifrån det ni har kommit överens om skrivs planeringen ut i en s.k. genomförandeplan.

All personal har telefoner, och du kan under personalens arbetstider nå kontaktman/personal under dagen. Vi har även en telefon som är bemannad från kl.07.30- 22.00 varje dag i veckan, där du alltid kan nå en person i verksamheten om du har frågor. Vid de tillfällen vi inte kan svara direkt så återkommer vi till dig. Övriga tider under dygnet kan du alltid nå en person på stadens trygghetsjour.

För att du ska känna dig trygg med de personer som kommer hem till dig bär vår personal identifikationskort med namn, stadens logotyp och verksamhetens namn. Vi är vårdbiträdes-/ undersköterskeutbildad personal med erfarenhet av arbete i äldreomsorg. Vi har kompetens inom demens, omvårdnad och samarbetar med vårdcentralen vid behov.

Vi arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och ger dig stöd och hjälp att upprätthålla eller förstärka dina förmågor att leva ett självständigt liv. Vi arbetar även med Omsorgsdagboken som är en e-tjänst med tillgång till din omvårdnadsjournal som du, och även dina anhöriga kan få tillgång till, om du godkänner det.

Vi vill att du ska vara nöjd med oss! Vårt mål är att våra insatser hjälper dig att känna självbestämmande, välbefinnande, trygghet och meningsfullhet i din vardag. Därför följer också kontinuerligt upp detta med dig.

Måltider

Om du blivit beviljad hjälp/stöd med måltider kan vi erbjuda dig lättare matlagning eller färdiglagad mat utifrån ditt önskemål. Matlådor kan levereras hem till dig från Rågsveds kostenhet.