Vällingby hemtjänst

Jämtlandsgatan 151B, 162 60 Vällingby

Vi vänder oss till äldre och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Fakta om Vällingby hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Hässelby-Vällingby

  Hässelby-Vällingby
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Attendo hemtjänst
  Städning
  Adlerson fönsterputs och städ
  Tvätt
  Samhall

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 81% Nöjda med hemtjänsten

 • 79% Personalen är bra på att passa tider

 • 88% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 49 kb)

Beskrivning av Vällingby hemtjänst

Presentation

Vi vänder oss till äldre och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Vi utför omsorg och serviceinsatser hemma hos dig utifrån dina beviljade hemtjänstinsatser och enligt dina önskemål. Vi har omsorg och service dygnet runt samt ansvarar för trygghetslarm.

I det dagliga arbetet lägger vi vikt vid ett professionellt och respektfullt bemötande. Vi arbetar för att säkerställa rutiner som ökar tryggheten och gör det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och vi samverkar med primärvården när du har behov av hälso- och sjukvård.

Vi som arbetar här har lång erfarenhet inom omsorgen och de flesta är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Vi har specialkompetens inom kost och demens och även kompetens i olika språk.

Vi ser positivt på synpunkter och klagomål för att ständigt kunna förbättra kvalitén i vår verksamhet.

Utanför kontorstid kan du alltid vända dig till Trygghetsjouren på telefon 08-508 40 700.

Måltider

Nordic tjänst sköter inköp och leverans av dagligvaror till personer med biståndsbeslut.