A Domicil Hemtjänst AB Söderort

Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Vi vill att du känner förtroende och att en bra relation skapas mellan personal och dig. Vår kompetens säkrar att du får ett professionellt bemötande.

Fakta om A Domicil Hemtjänst AB Söderort

  • Hemtjänstutförare

    Logo
  • Verksam i staden sedan 2014

  • Verksam inom Flera områden

    Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö
  • Organisationsform Privat

  • Underleverantörer

    Trygghetslarm
    Ingen underleverantör
    Kvällsinsats
    Ingen underleverantör
    Nattinsats
    Ingen underleverantör
    Städning
    Ingen underleverantör
    Tvätt
    Ingen underleverantör
  • Språk och kultur Flera språk och kulturer

    Arabiska, Kurdiska, Persiska, Serbiska, Turkiska

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 94% Nöjda med hemtjänsten

  • 94% Personalen är bra på att passa tider

  • 88% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 48,7 kb)

Beskrivning av A Domicil Hemtjänst AB Söderort

Presentation

A Domicils Hemtjänst AB är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder hemtjänst, följeslagning, avlösning, och hushållsnära tjänster. Vi strävar efter att erbjuda förutsättningar för engagemang och effektivare arbetsresultat med en god relation till våra kunder och dess anhöriga.

Vårt mål är vård- och omsorg samt service till anpassad individuell vård- och omsorg av god kvalitet. Alla anställda på A Domicil är utbildade och erfarna inom vård- och omsorg. Vi är också lämpade och har kunskap om andra kulturer och etniciteter.

Vi har påbörjat med att starta ett demensteam med specifik utbildning och handledning från vår demenskoordinator

Vår värdegrund:

• Respekt och välbefinnande

• Delaktighet och självbestämmande

• Trygghet och tillgänglighet

Vår värdegrund är grundregler och stöd till hur vi ska vara mot kunden och mot varandra. Vår värdegrund ska präglas av kundernas välbefinnande och känslan av meningsfullhet samt personalens glädje.

Vår vision

Vår vision är kundernas välbefinnande och känslan av sammanhang vilket kräver kvalitet i alla situationer med kundens perspektiv i vår fokus.

Vi bjuder våra kunder på aktivitet två gånger om året, utflykt under sommar och träffpunkt under höst. Vi erbjuder även anhörigträff en gång om året under höst/vår med syfte till att skapa ”anhörigvänliga” verksamhet och ett tidigt stöd till anhöriga.



Tilläggstjänster: Ja

Måltider

Vid ett biståndsbeslut om måltider, lagar vi mat i hemmet med utbildad personal. Vi kan leverera matlådor via underleverantör enligt överenskommelse.