Trekantens hemtjänst

Lövholmsvägen 31, 117 65 Stockholm

Trekantens hemtjänst och vår specialiserade demensgrupp är en del av det kommunala hemtjänstalternativet.

Fakta om Trekantens hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Hägersten-Liljeholmen

  Hägersten-Liljeholmen

  Områdena: Ekensberg, Gröndal, Liljeholmen, Nybohov och Årstadal.

 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Nattetid: Attendo
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Attendo
  Städning
  Adlerson
  Tvätt
  Ingen underleverantör
 • Språk och kultur Flera språk och kulturer

  Arabiska, Finska, Spanska, Tigrin, Turkiska

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 94% Nöjda med hemtjänsten

 • 88% Personalen är bra på att passa tider

 • 88% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Beskrivning av Trekantens hemtjänst

Presentation

Trekantens hemtjänst och vår specialiserade demensgrupp är en del av det kommunala hemtjänstalternativet. Verksamheten är uppdelad i tre geografiska arbetsgrupper. Arbetsgrupperna arbetar på likartat sätt och utgår från personallokaler i närområdet.

Vi har välutbildade, engagerade medarbetare och goda väletablerade kontakter med vårdcentraler och andra viktiga aktörer i området. Tillsammans hoppas vi att detta ska hjälpa dig att trivas med din hemtjänst så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Alla våra kunder ska känna trygghet samt bli bemötta med respekt och empati.

Vi lägger stor vikt vid att insatserna utformas på bästa sätt efter beställda insatser. Vi arbetar för att alla som önskar ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en god vård och ett gott bemötande utav oss.

Vi har låg personalomsättning och många av våra medarbetare har jobbat hos oss i mellan tio och trettio år. De flesta tillsvidareanställda medarbetare har utbildning till undersköterska eller motsvarande, och många har deltagit i påbyggnadsutbildningar om demens. Tillsammans har vi lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa kunder oavsett förutsättningar. Vi har god förståelse för våra kunders olikheter, olika situationer och behov, och förstår behovet av att vara flexibla.

Vi erbjuder omvårdnadsinsatser dygnet runt. Här hos oss på Trekantens hemtjänst får du en kontaktman/vice kontaktman som tillsammans med dig planerar hur insatserna ska utföras. Tillsammans gör ni en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet.

I vår specialiserade demensgrupp arbetar man utifrån personcentrerad omvårdnad. I demensgruppen har dag- och kvällspersonal spetsutbildning och erfarenhet av demenssjukdomar och de har även gått en utbildning i Taktil Massage.

Enheten är med i Bättre samverkan - Bättre liv! som syftar till att leverera bättre vård och omsorg till ”de mest sjuka äldre”.

Vi har databaserade nyckelskåp som gör att vi kan ta hand om dina nycklar på ett säkert sätt. All personal bär ID-brickor för att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

Måltider

Hos oss har du stor valfrihet när det gäller måltider. Vi erbjuder leverans av matlådor, men kan lika gärna hämta mat på närmaste restaurang eller laga maten hemma hos dig om du hellre vill det. I arbetsgruppen finns det kostombud och vi har ett samarbete med stadsdelens dietist gällande kompetensutveckling kring bland annat matlagning och näringslära.