Mälarbacken

Blackebergsbacken 37-41, 168 52 Bromma

God omvårdnad som bygger på självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.

Fakta om Mälarbacken

  • Hyra 5231-6058 kr

  • Storlek 274 lägenheter totalt, 26 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Kommunalt

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 78% Nöjda med boendet

  • 91% Nöjda med bemötandet

  • 57% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 56,5 kb)

Beskrivning av Mälarbacken

Presentation

Mälarbacken vård- och omsorgsboende ligger naturskönt vid Mälaren med en vacker park intill. Vår inriktning är gruppboende för demenssjuka samt somatisk inriktning. Vi välkomnar Dig som har stort behov av såväl omvårdnad som hälso- och sjukvård. I samförstånd med Dig och Dina närstående vill vi ge Dig bästa möjliga individuella omvårdnad i en trivsam och hemlik miljö.

- GOD OMVÅRDNAD som bygger på självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet. På Mälarbacken arbetar ett stort antal Silviasystrar.

- SÄKER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD med sjuksköterskebemanning dygnet runt. Flera av sjuksköterskorna är Silviasjuksköterskor. Läkare finns i huset under kontorstid. Övrig tid finns tillgång till jourläkare, även sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns i huset.

Personalgruppen består dygnet runt av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden samt läkare under kontorstid. Vi har ett stort antal Silviasjuksköterskor och Silviasystrar, vilka är specialiserade på demensvård.

På Mälarbacken finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Syn- och hörselkonsulenter kan kontaktas vid behov.

KONTAKTA DE OLIKA AVDELNINGARNA PÅ MÄLARBACKEN:

Avdelning 4B, Tf. områdeschef Ramin Kabiri, Telefon: 08-508 066 78, E-post: ramin.kabiri@stockholm.se

Avdelning 5A och 5B, Områdeschef Petra Gustafsson, Telefon: 08-508 067 55, E-post: petra.gustafsson@stockholm.se

Avdelning 6A och 7A, Områdeschef Inger Persson, Telefon: 08-508 067 56, E-post: ac74873@stockholm.se,

Avdelning 6B och 7B, Områdeschef Märit Bergström, Telefon: 08-508 066 77, E-post: marit.bergstrom@stockholm.se

Avdelning 8B och 9B, Områdeschef Rita Kyeyune Hjort, Telefon: 08-508 067 89, E-post: rita.kyeyune@stockholm.se,

Boendemiljö

Boendet har totalt 274 lägenheter. Ett antal lägenheter är för profilboende och korttidsboende/avlastningsboende/växelvårdsboende.

Alla lägenheter har ett eget trinettkök samt rymligt toalettrum med dusch. Lägenheternas yta är 28 – 38 kvm. Hyran (kr) är 5 218 – 6 029/månad from 1 april 2014. Alla vårdenheter har stora balkonger, matsal och sällskapsrum.

Utemiljö

Utemiljö

Mälarbacken vård- och omsorgsboende ligger naturskönt vid Mälaren med en vacker park intill. Alla vårdenheter har stora balkonger.

Måltider

Lunch och middag frånTranebergs Restaurang. Frukost tillagas av personalen. Kaffe/te em. och kväll. Mellanmål vid önskemål. Måltiderna intas i matsal eller i lägenhet. Ev. vin köper Du själv.

Aktiviteter

Vi har ett varierat utbud av aktiviteter: utevistelser och promenader i vår vackra park, dagliga utflykter med vår båt "Flåtten", träffpunkten Marys Café, gruppaktiviteter och kulturarrangemang i samlingssalen.