AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga Ängsväg 3, 125 44 Älvsjö

AB Hemstöd24 Omsorg vision är att ge ett meningsfullt liv

Fakta om AB Hemstöd24 Omsorg

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan 2013

 • Verksam inom Flera områden

  Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Älvsjö
 • Organisationsform Privat

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Ingen underleverantör
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 95% Nöjda med hemtjänsten

 • 86% Personalen är bra på att passa tider

 • 100% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 49,3 kb)

Beskrivning av AB Hemstöd24 Omsorg

Presentation

AB Hemstöd24 Omsorg vision är att ge ett meningsfullt liv – livet ut till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vår affärsidé är:

– Att stödja individer till ett självständigt värdigt och kärleksfullare vardag.

– Att verka att den enskildes ska kunna åldras i trygghet.

– Att ge god, nära och säker vård och omsorg

AB Hemstöd24 Omsorg erbjuder en vård och omsorg i hemmet där god kvalitet och gott bemötande är centralt i allt vi gör. Vi vänder sig till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/ eller sociala

funktionshinder eller andra orsaker behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen

Vi planerar alltid hjälpen tillsammans med dig, med stor respekt för ditt självbestämmande och integritet tar vi hänsyn till dina önskemål och vanor. För oss är det viktigt att agera som gäst i ditt hem och vi är flexibla i vårt arbetssätt för att du ska kunna leva ett så aktivt och rikt liv som möjligt. I nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och vill möjliggöra för dig att leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt.

AB Hemstöd24 Omsorg mål är enskildes behov av vård och omsorg i centrum. Vilket innebär, att utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med ett stort inflytande.

Vi är mycket flexibla kring dina insatser. Vi arbetar efter att försöka lösa dina behov och önskemål.

Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice på ett tryggt och ändamålsenligt sätt

Måltider

Det betonas ofta hur viktig maten är för äldre. Maten är en förutsättning för goda levnadsförhållandena och en god hälsa hos äldre. Ett försummat näringsintag kan leda till ohälsa hos vissa äldre som är sjuka eller svaga. Dåligt näringstillskott kan på sikt leda till lidande med betydande negativa konsekvenser för den enskilda individen och för kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Ett gott näringstillskott är därför en förutsättning för att få nya krafter och bli frisk vid sjukdom. Måltiden är en viktig del i äldres vardag. En trivsam och njutbar måltid kan höja äldres sociala välbefinnande och bli en del av den sociala samvaron.

Inköp görs i närmaste affär. Inköpen sker med hjälp av betal-eller kundkort så att personalen inte behöver hantera pengar. Personalens hantering av kontanta medel skall endast ske i undantagsfall.