Koppargården vård- och omsorgsboende

Bättringsvägen 5 - 9, 162 52 Vällingby

Du som bor på Koppargården får en kontaktman som tar ansvar för helheten i omsorgen och att dina vanor och önskemål tillgodoses.

Fakta om Koppargården vård- och omsorgsboende

  • Hyra 5724-7608 kr

  • Storlek 145 lägenheter totalt, 29 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Kommunalt

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 87% Nöjda med boendet

  • 90% Nöjda med bemötandet

  • 69% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 56,9 kb)

Beskrivning av Koppargården vård- och omsorgsboende

Presentation

Koppargården vård- och omsorgsboende är ett modernt och hemlikt boende beläget vid fina grönområden. Boendet består av fem plan. Varje plan är indelat i tre grupper, med 9, 12 eller 8 lägenheter. Vi erbjuder permanentboende samt korttidsboende och växelvård, med inriktning demens och somatik.

Du som bor på Koppargården får en kontaktpersoner som tar ansvar för helheten i omsorgen och att dina vanor och önskemål tillgodoses. Tillsammans med din kontaktperson genomför du även speciella aktiviteter och hon eller han håller kontakten med dina anhöriga eller närstående.

Mer än två tredjedelar av omvårdnadspersonalen har undersköterskekompetens. Det bedrivs kontinuerligt vidareutbildning av personalen inom områdena demens, omvårdnad, lyftteknik och hygien med mera.

Förutom din kontaktperson, får du också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Detta för att ytterligare säkerställa att du känner kontinuitet och säkerhet i ditt personliga omhändertagande.

Läkare finns på plats på Koppargården alla vardagar, men är också tillgänglig övrig tid.

Vardagar finns det sjukgymnast och/eller arbetsterapeut på varje enhet.

Förutom individuella aktiviteter med stöd av aktivitetsombud på respektive enhet, har Koppargården två gruppaktiviteter varje vardag i samlingslokalen Träffen. Det kan till exempel vara bakgrupp, bio, musikgudstjänst, sittgymnastik, pubafton och olika utflykter. Under sommarhalvåret flyttar verksamheten ofta ut i parken. Träffen är också öppen på helger med olika aktiviteter.

På varje plan finns det trevliga gemensamma utrymmen, med bland annat sittgrupper och storbilds-tv. De inglasade balkongerna är utrustade med infravärme.

Boendemiljö

Alla lägenheter har ett rum och kök, några är lite större och lämpar sig bra för två personer. På alla våningsplan finns stora balkonger och trevliga gemensamma utrymmen

Utemiljö

Sommar i parken
Utsikt över parken från en av våra balkonger, en fin vårdag.

Boendet är beläget vid fina grönområden.

Måltider

Maten och måltiden ska vara en positiv upplevelse. Vi är därför måna om att erbjuda mat och dryck som inte bara är näringsriktig utan också aptitlig och anpassad efter den boendes önskemål och behov. Maten levereras från Fazer dagligen och menyn är baserad på traditionell svensk husmanskost. Vid högtider serveras traditionsenlig mat och tillbehör. Sommartid händer det att vi spontangrillar korv i trädgården.

Vi arbetar efter vårt måltidskoncept som vi tillsammans har arbetat fram. Vi tycker att det är viktigt att särskilja helg från vardag. Detta gör vi genom att ha en helgdukning, denna dukning är extra festlig med vita dukar, helgporslin och vinglas.

Aktiviteter

Förutom individuella aktiviteter med stöd av aktivitetsombud på respektive våningsplan har Koppargården två gruppaktiviteter varje vardag i samlingslokalen Träffen. Det kan till exempel vara bakgrupp, bio, sittgymnastik eller pubafton. Träffen är också öppnen på helger med olika aktiviteter.