Koppargården vård- och omsorgsboende

Bättringsvägen 5 - 9, 162 52 Vällingby

Du som bor på Koppargården får en kontaktman som tar ansvar för helheten i omsorgen och att dina vanor och önskemål tillgodoses.

Fakta om Koppargården vård- och omsorgsboende

  • Hyra 5724-7608 kr

  • Storlek 145 lägenheter totalt, 29 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Kommunalt

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2015

  • 76% Nöjda med boendet

  • 93% Nöjda med bemötandet

  • 64% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2015 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2015 (pdf, 64,6 kb)

Beskrivning av Koppargården vård- och omsorgsboende

Presentation

Koppargården vård- och omsorgsboende är ett modernt och hemlikt boende beläget vid fina grönområden. Boendet består av fem plan. Varje plan är indelat i tre grupper, med 9, 12 eller 8 lägenheter. Vi erbjuder permanentboende och demensgruppboende.

Du som bor på Koppargården får en kontaktman som tar ansvar för helheten i omsorgen och att dina vanor och önskemål tillgodoses. Tillsammans med din kontaktman genomför du även speciella aktiviteter och han/hon håller kontakten med dina anhöriga eller närstående.

Mer än två tredjedelar av omvårdnadspersonalen har Undersköterskekompetens. Det bedrivs kontinuerligt vidareutbildning av personalen inom områdena Demens, omvårdnad, lyftteknik och hygien mm.

Förutom din Kontaktperson, får du också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Detta för att ytterligare säkerställa att du känner kontinuitet och säkerhet i ditt personliga omhändertagande.

Läkare finns på plats på Koppargården alla vardagar, men är också tillgänglig övrig tid.

Vardagar finns det Sjukgymnast och/eller Arbetsterapeut på varje enhet.

Förutom individuella aktiviteter med stöd av aktivitetsombud på respektive enhet, har Koppargården två gruppaktiviteter varje vardag i samlingspunkten Träffen. t.ex. bakgrupp, bio, musikgudstjänst, sittgymnastik, pubafton och olika utflykter. Under sommarhalvåret flyttar verksamheten ofta ut i parken. Träffen är också öppen på helger med olika aktiviteter.

På varje plan finns det trevliga gemensamma utrymmen, med bl.a. grupphörna och storbilds-tv. De inglasade balkongerna är utrustade med infravärme, vilket kan förlänga säsongen för dig som tycker om en stilla fika.

Boendemiljö

Koppargården vård- och omsorgsboende är nyligen renoverat. Alla lägenheter har ett rum och kök, några är lite större och rymmer hushåll med två personer. På alla våningsplan finns stora balkonger och trevliga gemensamma utrymmen

Utemiljö

Boendet är beläget vid fina grönområden.

Måltider

Maten och själva måltiden ska vara en positiv upplevelse. Vi är därför måna om att erbjuda mat och dryck som inte bara är näringsriktig utan också aptitlig och anpassad efter den boendes önskemål och behov.

Aktiviteter

Förutom individuella aktiviteter med stöd av aktivitetsombud på resp. enhet har Koppargården två gruppaktiviteter varje vardag i samlingspunkten Träffen. T.ex bakgrupp, bio sittgymnastik, pubafton. Träffen är också öppnen på helger med olika aktiviteter.