Curanova Omsorg AB - Skärholmen

Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

CuraNova Omsorg hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg och säker.

Fakta om Curanova Omsorg AB - Skärholmen

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Flera områden

  Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen
 • Organisationsform Privat

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Ingen underleverantör
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 93% Nöjda med hemtjänsten

 • 96% Personalen är bra på att passa tider

 • 93% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 48,4 kb)

Beskrivning av Curanova Omsorg AB - Skärholmen

Presentation

CuraNova Omsorg finns för dig som behöver personliga omvårdnads- och serviceinsatser samt stöd av hög kvalitet. Vi utför insatser på dina villkor. Du har delaktighet och inflytande i hur dina insatser planeras och utförs. Kontinuiteten i vardaglig omvårdnad tycker vi är ett av de allra viktigaste momenten i utförandet eftersom det stärker din trygghet. Våra ledord är mänskliga rättigheter och människors lika värde, respekt, engagemang och trygghet.

Vår personal är utbildad, erfaren och flexibel för dina behov och önskemål. Vi har medarbetare som är utbildade socionomer och vårdbiträden som har bred kunskap inom flera områden såsom somatiska sjukdomar (som t ex stroke, hjärtinfarkt, Parkinson) men även psykisk ohälsa och demens. Vi kan hjälpa dig med kontakterna med biståndshandläggare och vårdcentral samt vid behov med anda instanser. Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer. För människor med annan kulturell bakgrund erbjuder vi vård och omsorg på modersmål.

Vi har mångårig erfarenhet av lagar, regler och brukares rättigheter inom äldreomsorgens biståndshandläggning samt flerårig erfarenhet av hemtjänst, avlösning och ledsagning.

Tilläggstjänster: Ja

Måltider

Ingen underleverantör