Bromma hemtjänst, Demensteam

Drottningholmsvägen 322, 167 31 Bromma

Vi erbjuder personcentrerad vård- och omsorg till personer som drabbats av demens.

Fakta om Bromma hemtjänst, Demensteam

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Bromma

  Bromma
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Kommunala hemtjänsten i Bromma
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2016

 • 82% Nöjda med hemtjänsten

 • 82% Personalen är bra på att passa tider

 • 91% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,6 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 49,4 kb)

Beskrivning av Bromma hemtjänst, Demensteam

Presentation

Bromma demensteam är specialister inom demenssjukdomar. Vi erbjuder personcentrerad vård- och omsorg till personer som drabbats av demens. All personal är utbildad inom demensvård. Enheten har flera Silviasystrar och har en egen kvällspatrull. 2009 tilldelades enheten Svenskt Demens Centrums och Demensförbundets pris för "Bästa demensteam i hemtjänsten i Sverige."

Personalen har flerårig erfarenhet inom äldreomsorgen. Enheten har 4 stycken färdigutbildade Silviasystrar (specialisering i demensvård för undersköterskor), 3 medarbetare påbörjade Silviasysterutbildningen 2012 och är färdiga sommaren 2014. Övrig personal har gått på utbildning på Silviahemmet, en utbildning inom demenssjukdom. All personal har gått Demens ABC, som är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demensteamets arbete utgår från 4 värdegrunder som är följande: - Kontinuitet - Integritet - Aktivitet - Anhörigstöd

Tilläggstjänster: Nej

Måltider

Individanpassad måltid och veckomatsedel. Om du vill ha matlådor erbjuder vi leverans från Tranebergs restaurang. - Vi sitter tillsammans med vårdtagaren under måltiden - Social samvaro vid måltid - Om önskemål finns lagar vi mat hemma hos vårdtagaren