Rinkeby-Kista hemtjänst

Kista Torg 5, 164 42 Kista

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande.

Fakta om Rinkeby-Kista hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan 2007

 • Verksam inom Rinkeby-Kista

  Rinkeby-Kista
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Dag och kvällstid svarar vi själva på trygghetslarm. På natten är det Attendo.
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Attendo
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Samhall

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 78% Nöjda med hemtjänsten

 • 74% Personalen är bra på att passa tider

 • 78% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 48,6 kb)

Beskrivning av Rinkeby-Kista hemtjänst

Presentation

Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt, aktivt och värdigt liv som möjligt. Vi erbjuder omvårdnadstjänster i hemtjänst inklusive måltidstjänster, städtjänster samt ledsagning.

Vårt jobb är att stärka din självständighet och det bygger på respekt för dig som kund. Med vårt bemötande och din delaktighet ska du kunna känna dig trygg med att vår service anpassas efter dina behov.

Vi jobbar utifrån stadsdelsförvaltningens värdeord; öppna, nytänkande och tillit som bland annat innebär:

Öppna – Vi är tydliga och öppna med vad vi gör och hur vi gör det. Nytänkande – Vi vågar tänka nytt och ifrågasätta det invanda. Tillit – Vi bygger relationer som stärker människors tillit till varandra och sig själva.

Personalen har vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning med lång erfarenhet.

Personalen har bakgrund i olika länder vilket gör det möjligt för dig att få personal som kan ditt språk, även om det är ett annat än svenska.

Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal där vi går igenom insatserna och gör en genomförandeplan tillsammans. Vi har en säker nyckelhantering i kodlåsta skåp.

Demensteam

Rinkeby-Kista hemtjänst har ett demensteam med specialutbildade undersköterskor. Deras kunskap gör hemtjänsten bättre för äldre som vill bo kvar hemma men lever med en demenssjukdom.

Måltider

Om du har biståndsbeslut för måltider så utförs matlagning i hemmet eller så levereras matlåda från Fazer. Det finns även möjlighet att få maten hämtad från närliggande restaurang. Vi handlar i närmaste affär efter din inköpslista som du även kan få hjälp med att skriva.