Rinkeby-Kista hemtjänst

Kista Torg 5, 164 42 Kista

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande.

Fakta om Rinkeby-Kista hemtjänst

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Rinkeby-Kista

  Rinkeby-Kista
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Dag och kvällstid svarar vi själva på trygghetslarm. På natten är det Attendo.
  Kvällsinsats
  Attendo natt.
  Nattinsats
  Attendo natt.
  Städning
  MIAB
  Tvätt
  Samhall

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2016

 • 76% Nöjda med hemtjänsten

 • 76% Personalen är bra på att passa tider

 • 85% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,6 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 50,6 kb)

Beskrivning av Rinkeby-Kista hemtjänst

Presentation

Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt, aktivt och värdigt liv som möjligt. Vi erbjuder omvårdnadstjänster i hemtjänst inklusive måltidstjänster, städtjänster samt ledsagning.

Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Trygghet, delaktighet och bemötande är ledord i verksamheten. Insatserna ska stärka dina resurser att leva ett självständigt liv.

Personalen har vårdbiträdes- eller undersköterske utbildning med lång erfarenhet.

Personalen har olika nationaliteter, vilket gör att du kan få personal som kan ditt språk.

Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal där vi går igenom insatserna och gör en genomförandeplan tillsammans. Vi har en säker nyckelhantering i kodlåsta skåp.

Måltider

Om du har biståndsbeslut för måltider så utförs matlagning i hemmet eller så hämtas matlåda från närliggande restaurang. Vi handlar efter din inköpslista, som du även kan få hjälp med att skriva. Handlar i närmaste affär