Farsta Hemtjänst Centrum

Nykroppagatan 2, 123 32 Farsta

Farsta Hemtjänst ger dig individuellt anpassad vård och omsorg som präglas av trygghet, värdighet och inflytande.

Fakta om Farsta Hemtjänst Centrum

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

 • Verksam inom Farsta

  Farsta
 • Organisationsform Kommunalt

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Farsta Hemtjänst/Attendo
  Kvällsinsats
  Farsta Hemtjänst
  Nattinsats
  Attendo mellan 22.00-07.30
  Städning
  Utförs av enheten alternativt av Alfa & Omega
  Tvätt
  Samhall

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 80% Nöjda med hemtjänsten

 • 87% Personalen är bra på att passa tider

 • 89% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 48,9 kb)

Beskrivning av Farsta Hemtjänst Centrum

Presentation

Vi har ett professionellt arbetssätt med hög kompetens och lång erfarenhet. Vårt mål är att stärka dig till ett självständigt och meningsfullt liv i ditt eget hem och höja din livskvalitet utifrån dina vanor och intressen. Vi erbjuder också anhörigstöd.

• Du ska känna dig trygg med att bo kvar i ditt hem

• Du bevarar och utvecklar din särprägel, dina vanor och identitet

• Du erbjuds näringsriktig mat under en trevlig måltidssituation

• Du får service och omsorg dygnet runt samt trygghetslarm

• Du får stöd och hjälp genom Farsta hemtjänsts demensteam

Farsta Hemtjänst hjälper dig som bor i Farsta stadsdelsområde. Det kan innebära hjälp med allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn beroende på ditt biståndsbeslut. Vi arbetar med kontaktmannaskap i små geografiska grupper för att öka kontinuiteten.

Farsta Hemtjänst har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi har en inarbetad, stabil och välutbildad personalgrupp med mångårig erfarenhet av äldre- och demensvård. Inom personalgruppen finns specialistkompetenser i kost för äldre, demensvård, vård i livets slutskede och avlösning för anhöriga/närstående. För att ytterligare höja kompetensen får personalen extra stöd och utbildning av arbetsterapeut, kulturombud, heminstruktör vid syn- och hörselnedsättning.

Måltider

Vi erbjuder dig god och näringsriktig mat för hälsa och välbefinnande utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv om du vill ha hemlagad mat eller färdiga matlådor. Vi hjälper dig med planeringen kring måltiderna.

Hemtjänstens personal har en bred kompetens i kost för äldre. Med vår kunskap vill vi inspirera dig till en kost för hälsa och välbefinnande. Vi skapar en trivsam måltidssituation tillsammans med dig.