Ersta Diakoni - Östermalm

Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm

Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni, Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg.

Fakta om Ersta Diakoni - Östermalm

 • Hemtjänstutförare

  Logo
 • Verksam i staden sedan 2016

 • Verksam inom Östermalm

  Östermalm
 • Organisationsform Privat

 • Underleverantörer

  Trygghetslarm
  Ingen underleverantör
  Kvällsinsats
  Ingen underleverantör
  Nattinsats
  Ingen underleverantör
  Städning
  Ingen underleverantör
  Tvätt
  Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

 • 74% Nöjda med hemtjänsten

 • 85% Personalen är bra på att passa tider

 • 81% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 49,2 kb)

Beskrivning av Ersta Diakoni - Östermalm

Presentation

Ersta hemtjänst präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vår värdegrund ”se människan” genomsyrar allt vårt arbete.

Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster samt avlösarservice.

Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden flera av dem har specialistkompetens inom bland annat demens, kost och psykiatri.

Vi genomför kontinuerliga undersökningar för att mäta kundnöjdhet. Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni, Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte.

Tilläggstjänster: ja

Måltider

Utifrån biståndsbeslutet levererar vi matlådor dina från en valfri närliggande restaurang eller så lagar vi maten i ditt hem.