Vantörs kommunala hemtjänst

Sjösatorg 1-3, 124 55 Bandhagen

Du ska få leva ditt liv i trygghet, mötas med respekt och garanteras en god och säker vård och omsorg.

Fakta om Vantörs kommunala hemtjänst

  • Hemtjänstutförare

    Logo
  • Verksam i staden sedan Uppgift saknas

  • Verksam inom Enskede-Årsta-Vantör

    Enskede-Årsta-Vantör

    Hagsätra, Rågsved, Högdalen, Bandhagen och Örby

  • Organisationsform Kommunalt

  • Underleverantörer

    Trygghetslarm
    Ingen underleverantör
    Kvällsinsats
    Ingen underleverantör
    Nattinsats
    Egen regi
    Städning
    I vissa fall anlitar vi underleverantör
    Tvätt
    Ingen underleverantör

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 82% Nöjda med hemtjänsten

  • 77% Personalen är bra på att passa tider

  • 89% Känner förtroende för personalen som kommer

Brukarundersökning 2017 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 49,4 kb)

Beskrivning av Vantörs kommunala hemtjänst

Presentation

Vi vänder oss till dig, oavsett ålder, som fått beviljad hemhjälp via en biståndshandläggare. Vi har en kompetent och mycket erfaren personalgrupp. Vi har också personal med specialutbildning inom demens och psykisk funktionsnedsättning.

Du som bor i området Hagsätra, Rågsved, Högdalen, Bandhagen och Örby är varmt välkommen till oss.

Vid ditt första besök från oss kommer du få en kontakt med vårt Start-team, som i lugn och ro går igenom det biståndsbeslut du fått, tillsammans med dig. Ni kommer överens om hur och när du vill att din hjälp ska utföras (senare kommer också en genomförandeplan upprättas som berättar hur du vill ha det). De lämnar dessutom en pärm med information som du och dina anhöriga kan ta del av. Dessa personer i Start-teamet kommer den första tiden att vara din kontaktman för att sedan efter en tid presentera din ordinarie kontaktman.

Din kontaktman har huvudansvar för att din hjälp ges på rätt sätt. All vår personal har telefon så att du kan nå kontaktmannen när du vill (under personalens arbetstider). Vi har även en telefon som är bemannad från 07.00- 22.00 varje dag i veckan där du alltid kan nå en person om du har frågor, kan vi inte svara direkt tar vi reda på det du undrar över och ringer upp dig igen. Övriga tider kan du alltid nå en person på stadens trygghetsjour. Nattinsatser utförs av Egen regis egen nattpatrull som utgår från Stureby hemtjänst

Vi har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och ger dig stöd och hjälp att upprätthålla eller förstärka dina förmågor till att leva ett självständigt liv. Vi arbetar även med Omsorgsdagboken (en e-tjänst med tillgång till din omvårdnadsjournal som din/dina anhöriga kan få om du godkänner det).

Vi har en säker nyckelförvaring i datoriserade nyckelskåp med register för uttag och insättning.

All vår personal bär legitimation så du kan känna dig trygg med de personer som kommer hem till dig.

Vi arbetar ambitiöst med stadens värdegrund.

Målet för oss är självbestämmande, individualisering samt valfrihet. Nyckelorden är att du ska känna välbefinnande, trygghet samt meningsfullhet i din vardag (vi följer alltid upp detta kontinuerligt).

Måltider

Om du blivit beviljad hjälp/stöd med måltider kan vi erbjuda dig lättare matlagning eller färdiglagad mat du bestämmer själv. Matlådor som levereras hem till dig hämtas från Rågsveds kostenhet. Vi hämtar matlådorna dagligen och levererar sedan vidare till dig de dagar du har beställt.