Danvikshem

Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka

Stiftelsen Danviks hospital är en allmännyttig stiftelse utan vinstintresse, som inom Stockholms län har till uppgift att bedriva vård och omsorg av äldre personer.

Fakta om Danvikshem

  • Hyra 3800-8300 kr

  • Storlek 206 lägenheter totalt, 9 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

  • Organisationsform Privat

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 85% Nöjda med boendet

  • 96% Nöjda med bemötandet

  • 62% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2017 (pdf, 56,2 kb)

Beskrivning av Danvikshem

Presentation

Danvikshem skall tillgodose äldre personers behov av ett individuellt anpassat vård- och omsorgsboende i en trygg, stimulerande och unik miljö. Danvikshem skall kännetecknas av stor frihet för den enskilde att själv forma sin tillvaro. Våra insatser, som syftar till att ge stöd, hjälp, vård och omsorg, skall så långt det är möjligt genomföras i samråd med den enskilde.

Danvikshem utgör en helhet, där verksamhetens olika delar samverkar med och stödjer varandra.Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt kurator. Andelen utbildade undersköterskor bland omvårdnadspersonalen är 96 %. Kontaktpersonen har kompetens att utföra den hjälp som du har blivit beviljad och samverkar med din omvårdnadsansvariga sjuksköterska, läkare med specialistkunskaper om äldre människors sjukdomar, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har för verksamheten adekvat utbildning.

Personalen deltar kontinuerligt i nödvändig kompetensutveckling för att vid varje tillfälle vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter.

Vår personal behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Vi har en positiv, generös inställning till att ta emot praktikanter, elever och studenter och har inlett samarbete med Ersta Högskola och Stadsmissionens gymnasieskola. Vi har ett utbildningsprogram för all omvårdnadspersonal. Detta är en basutbildning, gemensam för alla.

Sjuksköterska med utökad kompetens gällande demenssjukdomar finns för att bidra med fördjupad kunskap till kollegor och övrig personal.

Du har rätt att påverka på vilket sätt hjälpen ska utföras. För att ta reda på hur och när insatsen på bästa sätt ska utföras görs alltid en individuell planering tillsammans med dig och om du vill, med en närstående. Planen utgår från dina behov och den hjälp du är beviljad.

Du ska kunna framföra klagomål och synpunkter och dessa ska följas upp, dokumenteras och återkopplas. Du har också möjlighet att tala om vad du tycker om ditt stöd/din hjälp i regelbundet återkommande enkäter.

Anhöriga är en resurs och är alltid välkomna till oss. Vi har ett anhörigråd som träffas 3 ggr varje år.

Möjlighet finns för anhöriga att sova över hos oss i vår gästlägenhet som man då kan hyra. Vår omvårdnads- och sjukvårdspersonal skapar tillsammans med läkare, rehab-personal, kurator och eget kök en hög kvalitet i vården. Utöver dessa verksamheter skapar tandläkarmottagning, hårvård, butik och kafeteria, samt inte minst, eget bibliotek och kyrka en känska av ett samhälle i miniatyr och förutsättningar för en god tillvaro. I hyran ingår: bredband, telefoni, radio & TV-licens, hemförsäkring och flyttstädning.

Boendemiljö

Boendemiljö

Danvikshem har en omväxlande och väl fungerande inre miljö. Vårt läge bidrar naturligtvis mycket till trivseln. Här finns en kombination av närhet till naturen och närhet till staden. Samtliga boende erbjuds egen lägenhet med dusch och toalett samt minikök. Som boende hos oss möblerar du själv din egen lägenhet. Höj- och sänkbar säng med madrass samt lakan och handdukar ingår i lägenhetens utrustning. Vi erbjuder bredband i alla lägenheter. Våra avdelningar präglas av vackra och väldisponerade sällskapsrum.

Utemiljö

Utemiljö

Vi har en innergård där du tryggt kan vistas och röra dig i de vackra omgivningarna. Här finns gott om sittplatser, boulebana, vattenfontän samt många vackra blommor och träd. Vi kallar den Borggården.

Måltider

Danvikshem har ett eget kök där all mat lagas. Maten är genom detta alltid nylagad och har inte förvarats under långa transportsträckor. Köket håller öppet alla dagar året runt, tillgodoser alla former av dieter och individuella önskemål. Måltiderna serveras i hemlik miljö inom avdelningen. Det finns två rätter att välja mellan till lunch och middag.

Aktiviteter

Aktivt arbete med rehabiliterande/aktiverande synsätt i vardagen. Aktiviteter sker utifrån de boendes behov och önskemål. Veckoprogram med bl.a. gymnastik, dans, kör, sociala grupper, promenader och högläsning. Underhållning ordnas regelbundet. Du har tillgång till trivsamma sällskapsutrymmen, en vacker park, terrasser och balkonger som ger möjlighet till utevistelse och samvaro med andra.