Silverpark vård och omsorgsboende

Kemistvägen 7-9, 183 79 Täby

Silverpark är ett levande hus där måltidsupplevelsen och aktiveter är viktiga

Fakta om Silverpark vård och omsorgsboende

  • Hyra 7900-7900 kr

  • Storlek 62 lägenheter totalt, 9 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

    Erbjuder parboende
  • Organisationsform Privat

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2017

  • 88% Nöjda med boendet

  • 96% Nöjda med bemötandet

  • 88% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 56,9 kb)

Beskrivning av Silverpark vård och omsorgsboende

Presentation

Silverpark är ett nybyggt och modernt äldreboende i centrala Täby. Det är ett hemtrevligt, varmt och välkomnande boende för dig som vill ha det lilla extra och som tycker att mat, kultur och möjlighet till gemensamma aktiviteter är värdefullt. Personalen som arbetar på Silverpark har genomgått Vardagas utbildning och certifiering genom Demensakademin. Till Silverpark är du över 65 år i behov av vård och omsorg med beviljat biståndsbeslut välkommen. Vi erbjuder vård med olika inriktningar, exempelvis en avdelning för dig med demenssjukdom, en avdelning för dig med psykogeriatriska behov (psykiatrisk vård för äldre) samt avdelningar för permanent boende om du är i behov av stöd på grund av somatiska- eller demenssjukdomar. På Silverpark finns det möjlighet till parboende på flera avdelningar. Lägenheterna är anpassade efter att par ska kunna bo tillsammans och samtidigt får sina individuella behov och önskemål tillgodosedda. Vi erbjuder även korttidsboende för boendeutredning då våra tvärprofessionella team bestående av omvårdnadspersonal, rehab-personal och sjuksköterskor undersöker de framtida omvårdnadsbehoven. Silverpark är ett levande hus där måltidsupplevelsen och aktiveter är viktiga. Du som boende är i centrum och arbetet planeras i team om undersköterskor, sjuksköterskor, rehabiliterings-personal och läkare. Inför inflytt hos oss får du eller din närstående/god man/förvaltare fylla i en levnadsberättelse. Med utgångspunkt bland annat i ditt biståndsbeslut och din levnadsberättelse upprättar vi en genomförandeplan där du som boende får möjlighet att påverka hur stödet ska utformas. Genomförandeplanen följs sedan upp minst två gånger per år tillsammans med dig och/eller den du vill ska föra din talan. Du har även möjlighet att engagera dig i vårt boenderåd där vi tillsammans planerar och utvecklar verksamheten.

Boendemiljö

Badrum

Silverpark är nybyggt boende som färdigställs under hösten 2015. På boendet finns 7 avdelningar med totalt 62 lägenheter. Varje lägenhet är 30 kvadratmeter och har egen toalett, dusch och trinettkök. Alla boenderum utom de för korttidsboende kan man möblera med egna möbler. Det finns höj- och sänkbar säng på alla boenderum. På korttidsboendet finns även sängbord, bord och stolar. Det finns trygghetslarm och hotellås.

Utemiljö

Det finns en trädgårdsgrupp som bland annat planterar till balkongerna och trädgården. Det finns även en inhägnad trädgård för promenader och strax intill Silverpark ligger också Ensta friluftsgård. Boendet ligger mycket nära Täby centrum som är ett av Europas största köpcentrum. Där finns tillgång till shopping och service inom en mängd olika områden, bland anant fotvård, frisör, bank/post och matbutiker. Det finns även ett samarbete med fotvårdare samt frisör som kommer regelbundet till Silverpark.

Måltider

Matsal

Lunch och middagar tillagas på Silverparks egen restaurang som drivs av en egen kock på plats. I anslutning till restaurangen finns en gemensam lounge och trädgård där boende och närstående kan umgås i en trevlig och avslappnad miljö.

Aktiviteter

Det sociala livet och möjligheten till aktivitet är viktig på Silverpark. Det finns en egen aktivitetsansvarig som uteslutande arbetar med att anordna gruppaktiviteter, utflykter och att veckovis ta fram aktivitetsscheman. Om du bor på eller besöker Silverpark kommer du säkert träffa på Primus – en utbildad vårdhund som sällskapar med boende, besökare och personal. Det finns många positiva aspekter med djur i vården och de brukar vara väldigt uppskattade. Vi erbjuder även aktiviteter lite utöver det vanliga, vad sägs om fredagscocktail, ost- och vinprovning eller sång och musik?