Finskt Äldrecentrum

Ramviksvägen 213, 122 64 Enskede

,

Fakta om Finskt Äldrecentrum

 • Hyra 6500-7245 kr

 • Storlek 53 lägenheter totalt

 • Typ av boende

 • Organisationsform Privat

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2016

 • Uppgift saknas
  Nöjda med boendet

 • Uppgift saknas
  Nöjda med bemötandet

 • Uppgift saknas
  Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2016 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2016 (pdf, 56,3 kb)

Beskrivning av Finskt Äldrecentrum

Presentation

,

Boendemiljö

,

Utemiljö

Utemiljö

,

Måltider

,

Aktiviteter

,