Finskt Äldrecentrum

Ramviksvägen 213, 122 64 Enskede

Finskt Äldrecentrum drivs av en ideell förening. Vi är ett särskilt boende för finländska åldringar, där all personal pratar både finska och svenska, även vår läkare.

Fakta om Finskt Äldrecentrum

  • Hyra 6500-7245 kr

  • Storlek 53 lägenheter totalt, 9 per enhet

  • Typ av boende Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

    Erbjuder parboende
  • Organisationsform Privat

  • Språk och kultur Finska

Vad säger brukarna?

Undersökningen genomfördes 2015

  • 81% Nöjda med boendet

  • 86% Nöjda med bemötandet

  • 53% Tycker att måltiderna är trevliga

Brukarundersökning 2015 (pdf, 0,7 mb)

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning 2015 (pdf, 63 kb)

Beskrivning av Finskt Äldrecentrum

Presentation

Från början har föreningen haft målsättningen att främja finska språket och bevara kulturen. I praktiken har styrelsen bevakat att personalen har förutom yrkes- och svenskkunskaper också kunskaper i finska språket. Finska traditioner har bevarats bland annat finska självstänighetsdagen, finska morsdagen och inte minst bastubad. Finskt Äldrecentrum har möjligheten att ge vård och omsorg till de boende där de kan prata sitt modersmål. Detta medför att de boende mår betydligt bättre och är gladare.

Boendemiljö

Finskt Äldrecentrum ligger vackert mitt i villaområdet i Enskede. Vi har sammanlagt 53 lägenheter varav 36 med demensinriktning. Alla är stora ettor med kokmöjligheter och stora hygienutrymmen. Storlek mellan 33 kvm - 43 kvm. Vissa har egen balkong. Gemensamma stora balkonger finns på varje våning 2st. Bastu finns. Det finns ett rum för olika aktiviteter och gymnastiksal.

Utemiljö

Utemiljö

Vi har en egen trädgård och växthus.

Måltider

Maten är finskinspirerad och serveras på varje enhet där 9 personer äter tillsammans. Man ordnar även större sammankomster med mat och traditioner i stora salen. Kräftskivor, Valborgfirande, Midsommar o.s.v. Finska specialiteter köps minst en gång i månaden från en finsk leverantör.

Aktiviteter

Alla som vill umgås med varandra ska få möjlighet till det. Utevistelser, bastubad med korvgrillning och öl hör till. Pratstunder med vår präst. Frivilliga volontärer finns.