Hitta rätt vård- och omsorgsboende för dig

Om du har biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende

Hitta det vård- och omsorgsboende som du tycker passar dig bäst. När du är klar meddelar du din biståndshandläggare vilket vård- och omsorgsboende du vill ha.

Om du inte har biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende

För att få plats i vård- och omsorgsboende krävs ett så kallat biståndsbeslut från Stockholms stad, men du kan redan nu använda tjänsten och leta upp ett passande vård- och omsorgsboende.

Så ansöker du om äldreomsorg

Fler än 6000 stockholmare har plats i vård- och omsorgsboende

Hjälp

Om du behöver hjälp inför ditt val eller vid ansökan kan du alltid kontakta Äldre direkt på telefon: 08-80 65 65