Hitta äldreomsorg i Stockholms stad

Välkommen till Stockholms stads nya tjänst för att hitta hemtjänst och vård- och omsorgsboenden verksamma inom staden. Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende har ersatt Jämför service.

Servicehus, korttidsvård, dagverksamhet eller träffpunkter och mötesplatser i Stockholms stad finns på Jämför service.

Vi hoppas att du ska tycka om den nya tjänsten för att hitta utförare. Har du frågor eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa till synpunkter.hittaservice@stockholm.se.

Hitta hemtjänstHitta vård & omsorgsboende

Kontakta Äldre direkt på 08-80 65 65 eller aldredirekt.service@stockholm.se.